Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên ThS. Đỗ Văn Mười
Giới tính Nam
Website http://sinhhocpt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Sách 2
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 648041 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thu Quỳnh
Giới tính Nữ
Website http://12dns2.violet.vn
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Nam Sách 2
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 6762 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học
Điểm số 224 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Văn Đối
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/DoiThu
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 2353 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 642 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Mạnh Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/manhthanhns
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học
Điểm số 5749 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Phương Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 91 (xem chi tiết)